2η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Πρόσβαση στην πιλοτική παρουσίαση: μείωση ακρυλαμιδίου σε αρτοσκευάσματα

Με τη 2η ανοιχτή πρόσκληση, το πρόγραμμα METROFOOD-RI επιδοτεί την πρόσβαση στις ερευνητικές του υποδομές, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελέσουν μέρος του ερευνητικού προγράμματος. Προγράμματα που είναι ευθυγραμμισμένα με τους στόχους του METROFOOD-RI και καλύπτουν τις τεχνικές, επιστημονικές και ηθικές απαιτήσεις, θα λάβουν επιδοτούμενες υπηρεσίες (δωρεάν πρόσβαση στις υποδομές, χωρίς συμμετοχή σε πιθανές έξοδα μετακίνησης και διαμονής). Ο κύριος στόχος είναι να μεταφερθεί η επιστημονική γνώση και να γίνει επίδειξη τεχνικών λύσεων σε βιομηχανίες τροφίμων ως προς το πως να προσαρμόσουν/βελτιώσουν τις τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων, ώστε να αναστείλουν ή να μειώσουν ρύπους που παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία, και πιο συγκεκριμένα του ακρυλαμιδίου σε προϊόντα αρτοποιίας. Πιθανοί ενδιαφερόμενοι φορείς αποτελούν επίσης: επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ασφάλειας τροφίμων, φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές, η ακαδημαϊκή κοινότητα και φοιτητές. Το πρόγραμμα προσφέρει πρόσβαση με φυσική παρουσία στις πειραματικές εγκαταστάσεις αρτοποιΐας της IBA και των συνεργαζόμενων εργαστηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *