1η Συνέλευση της Κοινοπραξίας METROFOOD-PP || 5 & 6 Νοεμβρίου 2020

Η 1η Συνέλευση της Κοινοπραξίας του METROFOOD-PP έλαβε μέρος διαδικτυακά στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2020. Το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων του METROFOOD-PP – εταίροι και συνδεδεμένα μέλη – αποτελούμενο από 48 Ινστιτούτα από 18 χώρες βρέθηκε διαδικτυακά με πάνω από 130 συμμετέχοντες ανά μέρα.

Η Συνάντηση ήταν σχεδιασμένο να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Πράγα της Τσεχίας αλλά τα πλάνα ανατράπηκαν λόγο της πανδημίας COVID-19 και έτσι συναντηθήκαμε διαδικτυακά. Αυτή ήταν μια ευκαιρία να συναντηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην προετοιμασία και την εφαρμογή του METROFOOD-RI φορείς. Ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με την κατάσταση του METROFOOD-PP μετά από τον πρώτο χρόνο του προγράμματος, εξετάζοντας όλα τα πακέτα εργασίας.

Στις 5 Νοεμβρίου, η συνάντηση ήταν ολοήμερη. Αρχικά παρουσιάστηκαν τα διοικητικά και οργανωτικά ζητήματα (WP1 & 16) και έπειτα συζητήθηκε η πρόοδος στα πακέτα εργασίας των Block 1 (“Building METROFOOD-RI”) & Block 2 (“Structuring METROFOOD-RI”). Στις 6 Νοεμβρίου η Συνάντηση της Κοινοπραξίας διήρκησε μέχρι το μεσημέρι συνεχίζοντας με την παρουσίαση των πακέτων εργασίας του  Block 3 (“Strategic Planning”) κι έπειτα του πακέτου εργασίας 15 σχετικά με τις ενέργειες διάδοσης της Ερευνητικής Υποδομής METROFOOD-RI. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των Block, οι εντεταλμένοι Συντονιστές κάθε πακέτου εργασίας, παρουσίασαν τις ενέργειες που έγιναν κατά τον πρώτο χρόνο των εργασιών του προγράμματος (Δεκέμβριος 2019 – Νοέμβριος 2020) και το πλάνο εργασιών για το επόμενο εξάμηνο (Δεκέμβρης 2020 – Μάϊος 2021), δίνοντας έμφαση στα σημεία στα οποία απαιτείται η συμβολή των εμπλεκόμενων σε κάθε πακέτο εργασίας φορέων και/ή εκπροσώπων των εθνικών κόμβων. Τέλος, έλαβε χώρα ανοιχτή συζήτηση για όλα τα πακέτα εργασίας, τις ενέργειες προβολής και διάδοσης καθώς και τα μελλοντικά σχέδια εργασιών όπως και σύγχρονη διάδραση σχετικά με την ανατροφοδότηση αλλά και τη λήψη αποφάσεων πάνω σε συγκεκριμένες εργασίες των πακέτων εργασιών 7 (e-infrastructure development), 10 (Research and Innovation Agenda), 12 (Socio-economic Benefit) και 15 (Dissemination) χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα SliDo. Στο τέλος της πρώτης μέρας, έλαβε χώρα και η συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, ενώ στο τέλος της δεύτερης μέρας, συνεδρίασαν οι εκπρόσωποι των εθνικών κόμβων του METROFOOD-RI.

Η Συνάντηση της Κοινοπραξίας έδωσε την ευκαιρία να επικυρωθούν οι διαχειριστικές αρχές της Ερευνητικής Υποδομής (φτάνοντας έτσι στο ορόσημο MS4) ενώ, κατά της διάρκεια της συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής, συζητήθηκαν οι αρχές και η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη του κοστολογίου και της ανάπτυξης του οικονομικού πλάνου.

Η απογοήτευση της αδυναμίας για μια δια ζώσης συνάντηση ήταν εμφανής σε όλους τους συμμετέχοντες καθώς η ανθρώπινη επαφή έλειψε σε όλες και όλους τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο διαπροσωπικό κομμάτι καθώς αυτή ήταν η δεύτερη σε σειρά συνάντηση που αναγκάστηκε να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγο συνθηκών όπως και πολλές άλλες δραστηριότητες και εργαστήρια του προγράμματος στον ενδιάμεσο χρόνο. Παρόλα αυτά, η διαδικτυακή συνάντηση ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη και με μεγάλη συμμετοχή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για μια ακόμα φορά, αποδείχθηκε ότι η πιο σημαντική παράμετρος επιτυχίας είναι η ομάδα! Η πανδημία του COVID-19 μας έθεσε πολλές προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι η οικογένεια του METROFOOD είναι «η πιο δυνατή ομάδα»! #ΜένουμεΑσφαλείς # ΜένουμεΣπίτι #StayHome #StaySafe

Το κείμενο αποτελέι αναπροσαρμογή/περίληψη της σχετικής ανάρτησης στην κεντρική σελίδα του προγράμματος: https://tinyurl.com/y55p4qtq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *