2ο Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελιάς | 3 & 4 Ιουνίου 2021 | Online

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς του Κέντρου Ελιάς «Krinos» – Perrotis College με τίτλο «Ελαιοκομικός τομέας: Αναζητώντας την καινοτομία – ανακαλύπτοντας νέες τάσεις», θα πραγματοποιηθεί 03 και 04 Ιουνίου 2021.

Οι κύριες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου διαμορφώνονται ως εξής:

Θεματικές Ενότητες 1ης ημέρας – Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021
Α. Ορθές Γεωργικές Πρακτικές
Β. Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελιάς και Ελαιολάδου – Νομοθεσία και Τάσεις Αγοράς
Γ. Κλάδος Ελιάς – Μοχλός Υγιούς Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεματικές Ενότητες 2ης ημέρας – Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
Α. Διατροφική αξία των ελαιοκομικών προϊόντων και υγεία
Β. Διαχείριση αποβλήτων και Βιο-οικονομία
Γ. Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στην αιεφορική διαχείριση παραγωγής και ιχνηλασιμότητα με χρήση καινοτόμων εργαλείων και ηλεκτρονικές εφαρμογές
Δ. Μάρκετινγκ ελαιοκομικών προϊόντων: branding εξαγωγών και ηλεκτρονικό εμπόριο

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου την 1η μέρα είναι η ελληνική και την 2η μέρα η αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *