“Ανάδειξη και αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ελλάδας”, webinar από το “PlantUp” & το “AromaDistil “

Η Εθνική Ερευνητική Υποδομή (National RI) “PlantUp” «Ανάδειξη του φυτικού πλούτου (Εθνικό Δίκτυο Φυσικών Προϊόντων)» & το έργο Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ AROMADISTIL «Αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας» θα πραγματοποιεί την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου στις 09:30πμ, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Ανάδειξη και αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ελλάδας”.

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι:

  • Εξερεύνηση και αξιοποίηση της αρωματικής βιοποικιλότητας,
  • Αναλυτικές τεχνικές στη διερεύνηση της χημειο-ποικιλότητας,
  • Βιολογική δραστικότητα φυσικών προϊόντων και
  • Τεχνολογική αξιοποίηση φυσικών προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Στην εκδήλωση συμμετέχει και η Συντονίστρια του Ελληνικού Κόμβου του METROFOOD-RI, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, Μαρία Τσιμίδου με παρουσίαση με θέμα “Παρθένα ελαιόλαδα με γεωγραφικές ενδείξεις: θέματα ποιότητας, προοπτικές και προκλήσεις”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, είναι ανοικτή για το κοινό (δεν απαιτείται προεγγραφή).

Περισσότερες πληροφορίες για τις ομιλίες και τα στοιχεία σύνδεσης μπορείτε να βρείτε στο Πρόγραμμα του Σεμιναρίου:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *