Tο πρόγραμμα

Το METROFOOD-RI είναι μια αποκεντρωμένη Ερευνητική Δομή για την προώθηση της Μετρολογίας στα Τρόφιμα και τη Διατροφή, η οποία θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μετρολογίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων και την υποστήριξη της ιχνηλασιμότητας και της βιωσιμότητας των αγροτοδιατροφικών συστημάτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Το METROFOOD-RI στοχεύει στην ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης, στην προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας και στην ενθάρρυνσης της διάδρασης μεταξύ των διάφορων φορέων, όπως και στη δημιουργία κοινόχρηστων βάσεων δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων. Χαρακτηρίζεται από ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής: αγροτοδιατροφικό, βιώσιμη ανάπτυξη, ποιότητα τροφίμων, ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα και αυθεντικότητα, περιβαλλοντική ασφάλεια, επιστήμες των καταναλωτών, ανθρώπινη υγεία.

Το METROFOOD-RI συνδυάζει μια φυσική και μια ηλεκτρονική υποδομή στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού εγκαταστάσεων διανεμημένων σε 18 Ευρωπαϊκές Χώρες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν επιστημονικές υπηρεσίες με έναν ολιστικό και συνεργατικό τρόπο.

Το METROFOOD-RI αποτελεί ένα από τα έξι νέα προγράμματα που επιλέχθηκε από το ESFRI λόγω της στρατηγικής του δυνατότητας και του αντίκτυπου που μπορεί να έχει στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής έρευνας. Περιλαμβάνεται στον Οδηγό-Χάρτη ESFRI 2018.