“Ανάδειξη και αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ελλάδας”, webinar από το “PlantUp” & το “AromaDistil “

Η Εθνική Ερευνητική Υποδομή (National RI) “PlantUp” «Ανάδειξη του φυτικού πλούτου (Εθνικό Δίκτυο Φυσικών Προϊόντων)» & το έργο Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ “AROMADISTIL“ «Αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας»… Read More »“Ανάδειξη και αξιοποίηση του φυτικού πλούτου της Ελλάδας”, webinar από το “PlantUp” & το “AromaDistil “